MohNikoh

Rujuk


Pengenalan

Mengembalikan isteri yang ditalak Raj'I kepada ikatan perkahwinan dengan lafaz tertentu.