MohNikoh

Perkahwinan


Pengenalan Perkahwinan

Perkahwinan adalah satu sunnah yang amat digalakkan dalam Islam

 • “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia menjadikan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri untuik kamu tinggal tenteram disampingnya dan dijadikan di antrara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Semuanya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir (ar-Ruum : 21)
 • “Perkahwinan itu adalah sunnahku barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari umatku” HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401]

Matlamat Perkahwinan

Didasari kepada tiga asas utama

 1. Mewujudkan ketenangan (sakinah)
 2. Mewujudkan kasih sayang (mawaddah)
 3. Mewujudkan belas ihsan (rahmah)

Kewajipan dan Tanggungjawab

Suami

 • Menunaikan Hak Allah SWT
 • Memberi Nafkah
 • Membimbing Isteri Melakukan Perkara Makruf Dan Meninggalkan Perkara Mungkar
 • Berlaku Adil Sekiranya Berpoligami
 • Melayani Isteri Dengan Makruf (baik)
 • Memberi Perlindungan/Keselamatan

Isteri

 • Menunaikan Hak Allah SWT
 • Mentaati Suami Dalam Perkara Yang Tidak Bertentangan Dengan Syarak
 • Melayan Suami Dengan Makruf (Baik)
 • Menghias Diri Untuk Suami
 • Memelihara Kehormatan
 • Diri Dan Harta Suami
 • Mengasuh anak

Tanggungjawab Bersama

 • Saling Menyayangi Dan Mengasihi
 • Bekerjasama
 • Amanah
 • Bermesra
 • Menghormati Pasangan Dan Persemendaan
 • Merancang Bersama Bagi Kesejahteraan Keluarga
 • Saling Berbincang
 • Mendidik Anak-Anak
 • Mengurus Rumahtangga
 • Menjaga Maruah